نمونه برداری از سایت پارچین؛ آمانو: پیشرفت قابل ملاحظه است

30 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالیکه مقام های ایران بر نمونه برداری کارشناسان ایرانی از مجتمع نظامی پارچین در شرق تهران تاکید دارند، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید این نهاد، روند نمونه‌برداری در پارچین و اصالت نمونه‌ها را تأیید می‌کند.