آمریکا آزمایش موشک عماد در ایران را به شورای امنیت می کشاند

25 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ايالات متحده از طريق شورای امنيت سازمان ملل متحد در صدد انجام اقدامی مناسب در پاسخ به آزمايش هفتۀ پيش موشک بالستيک از سوی ايران است.