چرا نهادهای حقوق بشری به بازداشت سیامک و باقر نمازی معترض هستند

28 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمانی حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک با انتشار گزارشی که یک گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد درباره حبس خود سرانه دو آمریکائی ایرانی تبار در ایران منتشر ساخت، در رسانه های آمریکائی به عنوان اقدامی حساب شده برای جلب نظر رهبران جهان به موارد نقض حقوق بشر در ایران توصیف شده است.