معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل: در رفتار مخرب جمهوری اسلامی ایران تغییری دیده نمی‌شود

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

توافق برجام در دوراهی سرنوشت ساز تصمیم گیری است. این نظر را معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی در جلسه رسیدگی به نتایج حاصل از اجرای برجام در شرایطی مطرح ساخت که نماینده آمریکا می گوید در رفتار مخرب جمهوری اسلامی ایران تغییری دیده نمی شود.