محافظه‌کاران ایران: قطعنامه شورای امنیت تصویب شود، تصویب مجلس ایران تشریفاتی می شود

29 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با بررسی و تصویب قطعنامه حمایتی شورای امنیت از توافق اتمی با ایران، در تهران نگرانی هایی در رابطه با محدودیت برنامه موشکی ایران وجود دارد. برخی مقامهای ایران می گویند هیچ‌گونه محدودیتی را درباره توان دفاعی و موشکی خود نخواهد پذیرفت. گزارش آرش سیگارچی