علیرضا نوریزاده: از حرف‌های روحانی خجالت کشیدم؛ او روضه‌خوانی است که دروغ می‌گوید

03 مهر 1398