دبیرکل سازمان ملل هم ارسال سلاح از ایران به گروه‌های شورشی دیگر کشورها را تایید کرد

21 آذر 1397