رد دو قطعنامه درشورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک، دیشب صحنه جر و بحث های شدید و منجر به رد دو قطعنامه متعارض درباره تشدید تنش بین اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه، بود.