تحریم های شدیدتر سازمان ملل علیه برنامه اتمی و موشکی کره شمالی

02 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای وضع و اعمال تحریم هائی شدید تر علیه برنامه های اتمی و موشکی کره شمالی، با رای موافق تمامی پانزده عضو این شورا، از جمله روسیه و چین، به تصویب رسید.