نگرانی سازمان ملل: هزاران نفر در رقه گرفتار داعش شده اند

02 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاور سازمان ملل متحد در امور سوریه می گوید، صدها هزار نفر در مناطق محاصره شده در سوریه گرفتارند، به ویژه بیست هزار غیرنظامی که در میانه جنگ با داعش در شهر شمالی رقه گرفتار شده اند و جامعه جهانی باید برای نجات آن ها چاره ای بیاندیشد.