پیش نویس توافق مقابله با تغییرات اقلیمی تصویب شد

14 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت کنندگان در گردهمایی تغییرات اقلیمی در پاریس، پیش نویس توافق نهایی را تصویب کرده اند. هدف پیش نویس، در پی چهار سال مذاکره، پیشنهاد گزینه هایی به کشورها برای مقابله با پیامدهای تولید گازهای گلخانه ای است.