توافق در پاریس بر سر پیش نویس توافقنامه مقابله با گرمایش زمین

15 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان یکصد و نود و پنج کشور جهان سرانجام درکنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس در مورد پیش نویسی برای مقابله با گرمایش کره زمین به توافق رسیدند. با این وجود هنوز بسیاری از مسائل کلیدی، از جمله نحوه اختصاص هزینه انتقال از سوخت های فسیلی به سوخت های پاکیزه حل نشده است.