افزایش خوشبینی به دستیابی توافق نهایی اجلاس تغییرات اقلیمی پاریس

11 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوهای فشرده فنی در کنفرانس تغییرات آب و هوا در پاریس ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان و مذاکره کنندگان ارشد می گویند، این بار احتمال دستیابی به توافقی بین المللی برای کنترل گازهای گلخانه ای بیشتر از سابق است.