پیمان تغییرات آب و هوایی امضا شد: جهانی بهتر برای فرزندان مان

03 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روز زمین رهبران کشورهای جهان در مقر سازمان ملل متحد گرد هم آمدند، تا با امضای پیمان نامه پاریس درباره تغییرات اقلیمی، متعهد شوند که برای نجات زمین آن را اجرایی کنند. گزارش فرهاد پولادی