امضای پیمان نامه پاریس در "روز زمین"

04 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۱۷۵ کشور جهان، پیمان نامه پاریس درباره تغییرات اقلیمی را، در "روز زمین"، در مقر سازمان ملل، در نیویورک امضا کردند. هدف این پیمان نامه، جلوگیری از گسترشِ پدیده گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین است و کشورهای امضا کننده این پیمان، بیش از ۹۳ درصد از گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کنند.