توافق پاریس برای تغییرات آب و هوایی به حد نصاب لازم ۵۵ کشور رسید

31 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبير کل سازمان ملل متحد می گويد پيمان پاريس در ارتباط با مسئله گرمايش کره زمين برای تصويب نهايی به حد نصاب لازم، يعنی امضای ۵۵ کشور رسيده است. بان کی مون اين مطلب را در جلسۀ ويژه ای با حضور ۳۳ کشور که امروز به جمع امضا کنندگان توافقنامه پيوستند، عنوان کرد.