توجه گزارشگران حقوق بشر به فشار و محدودیت بر هنرمندان در ایران

16 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سی و هفتمین نشست سالانه وضعیت حقوق بشرِ سازمان ملل نمایندگی ویژه سازمان ملل در امور ایران گزارش خود را قرائت کرد. گزارش شپول عباسی