چه کسی دبیرکل بعد سازمان ملل می شود؛ شانس گوتیرس بیشتر شد

09 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس دو رای گیری مخفی در شورای امنیت، شانس آنتونیو گوتیرس، کمیسیونر پیشین سازمان ملل در امور پناهندگان برای احراز مقام دبیر کلی آن سازمان به میزان زیادی افزایش یافته است.