گزارش بهنام ناطقی از جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت درباره حمله ترکیه به شمال سوریه

19 مهر 1398