توصیه جدید کالج متخصصان زنان و مامایی آمریکا برای قطع ناف نوزاد

03 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کالج متخصصان زنان و مامایی آمریکا امروز توصیه خود را برای قطع بندناف تغییر داد و گفت؛ پزشکان باید ۳۰ تا ۶۰ ثانیه پس از نخستین گریه نوزاد صبر کرده و سپس بند ناف را قطع کنند.گزارش شیده رضایی