شهروندان اوکراين هنوز خواسته هايی دارند

07 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آنکه نسبتاً زندگی عادی به کیف، پایتخت اوکراین بازگشته است، شهروندان هنوز خواست هائی دارند. فعالان از رئیس مجلس که رئیس جمهوری موقت نیزهست و رهبران احزاب اپوزیسیون خواستند تا نامزد تصدی وزراتخانه ها را در میدان استقلال معرفی کنند، در غیرآنصورت در انتظار راهپیمائی آنها بسمت پارلمان باشند.