سونوگرافی به اندازه ماموگرافی برای تشخیص سرطان پستان مؤثر است

09 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تازه ترین مطالعه ای که بر روی گروه بزرگی از زنان انجام شده، نشان می دهد که در تشخیص سرطان زنانی که بافت پستانشان متراکم است " سونوگرافی" همانقدر موثر بوده که ماموگرام. البته انتظار نمی رود به زودی " سونوگرافی" جایگزین ماموگرام شود.