جنگ لفظی میان آمریکا روسیه و اوکراین حادتر میشود

05 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس جمهوری آمریکا میگوید طرح هائی برای تحریم روسیه آماده شده است. وزیر امور خارجهء آمریکا میگوید علائم اینکه روسیه جدائی طلبان شرق اوکراین را هدایت میکند واضحست. روسیه میگوید غرب قصد دارد اوکراین را بخاطر منافع اش تحت کنترل خود درآورد. گیتا ارین گزارش میدهد.