اتحاديه اروپا تحريم عليه اوکراين را بررسی می کند

01 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه موافقت کردند تحریم هایی را بر مقامات اوکراین - که مسئول هماهنگ ساختن خشونت در کیف شناخته می شوند - برقرار کنند. گزارش از گيتا آرين.