خواست ناتو از روسیه: توقف عملیات «غیرقانونی» در اوکراین

07 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناتو روسیه را برای آن چه تلاش در جهت بی ثباتی اکراین از طریق اعزام نیروی نظامی به آن کشور می داند ، محکوم کرد. روسیه از سوی دیگر دخالت نظامی در اکراین را یک گمانه زنی خواند. در همین حال ، کفیل نخست وزیری اکراین از مجلس آن کشور خواست ، راه را برای عضویت کی یف در ناتو هموار کند.