پيشنهادی ۷ ماده ای پوتين برای حل بحران اوکراين

12 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانۀ برگزاری نشست رهبران ناتو در ارتباط با بحران ، ولاديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه برنامه صلح خود را برای پايان اين بحران پيشنهاد کرده است. رئيس جمهوری روسيه می گويد، جدايی طلبان بايد ادامه پيشروی را متوقف کنند و ارتش اوکراين نيروهای خود را از مناطق نا آرام خارج کند.