ناآرامی های کی اف به ساير شهرهای اوکراين سرایت کرد

07 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنبال تهدید وزیر دادگستری اوکراین مبنی براعلام وضعیت اضطراری در صورت ادامه اشغال ساختمان وزارت دادگستری، تظاهرکنندگان از محل خارج شدند. گزارش از آرش پرند.