شمایل مقدس روی سنگ

24 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هنرمند اوکراینی به شمایل های مذهبی کلاسیکی که در خانه هزاران نفر در سراسر کشور آویخته شده ظاهری تازه داده است.ایگور یوری از سنگ هایی که از کوهی در نزدیکی خانه اش جمع آوری میکند استفاده می کند و روی آنها شمایل عیسی مسیح و مریم مقدس را می کشد.