اشغال ساختمان های دولتی در شهرهای شرقی اکراین

29 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شبه نظامیان هوادار روسیه که ساختمان های دولتی در شهرهای شرقی اکراین را اشغال کرده اند ، روز جمعه گفتند ، تنها زمانی خارج خواهند شد که دولت اکراین استعفا دهد. در همین حال ، نخست وزیر موقت اکراین به جدایی طلبان هوادار روسیه گفت ، در صورتی که سلاح های خود را بر زمین بگذارند ، مشمول عفو خواهند شد.