آمريکا: حکومت اوکراين با مخالفان گفتگو کند

30 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت آمریکا ضمن اظهار نگرانی از ادامه درگیری های مرگبار در اوکراین از رئیس جمهوری آن کشور خواست، برای از سرگیری فوری گفتگو با مخالفان گام بر دارد. در همین حال، اتحادیه اروپا اِعمال تحریم علیه رهبری سیاسی اوکراین را در دستور کار قرار می دهد. روسیه، از سوی دیگر، غرب را به خاطر خشونت ها در اوکراین مقصر می داند و اعتراض های اخیر را تلاش برای کودتا در آن کشور خوانده است. گزارش از مهدی آرمی.