ادامه تنش ها در اوکراين

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان اوکراین در سایه تنش موجود سیاسی میان اعضای حزب حاکم و اپوزیسیون تشکیل جلسه داد. در همین حال تظاهرکنندگان ضد دولتی که امیدشان به مصالحه سیاسی در اوکراین را از دست داده اند همچنان بر مواضع و مطالباتشان مبنی بر استعفای رئیس جمهوری و اصلاح قانون اساسی کشور پافشاری می کنند.