نخست وزیر جدید اوکراین انتخاب شد

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با رای موافق پارلمان ولادیمیر گرویسمن نخست وزیر اوکراین شد. درپی استعفای آرسنی یاتسنیوک پترو پوروشنکو رئیس جمهوری، آقای گرویسمن را به جای وی به پارلمان معرفی کرد. گرویسمن از متحدان پوروشنکو رئیس پارلمان اوکراین بود.