یهود ستیزی در اکراین

17 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نا آرامی های اخیر اکراین یهودیان ان کشور را نیز تحت فشار قرار داده و به این نگرانی ها دامن زده که یهود ستیزی بار دیگر در این کشور اوج گیرد. ال پسین از اودسا یکی از مراکز یهودی نشین اکراین گزارشی فرستاده که بر گردان آن را می بینیم.