هشدار یونیسف نسبت به افزایش تلفات کودکان با تداوم بحران اوکراین

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یونیسف و دیدبان حقوق بشر در مورد ادامه بحران به ویژه درگیری ها در شرق کشور میان سربازان اوکراین با جدائی خواهان مورد حمایت مسکو و افزایش تلفات افراد و کودکان بر اثر انفجار مین های کار گذاشته شده هشدار دادند.