راه اندازی یک نیروگاه خورشیدی در کنار نیروگاه اتمی چرنوبیل که سه دهه پیش منفجر شد

02 آذر 1397