نخست وزیر اوکراین: شورشیان نمی توانند انتخابات را مختل کنند

03 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر موقت اوکراین می گوید اوکرائینی ها اجازه نخواهند داد « اشراری که از خارج حمایت می شوند» انتخابات را مختل کنند.