رییس جمهور اوکراین و امضاء پیمان تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا

06 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس جمهور اوکراین روز جمعه پیمان تجاری و اقتصادی را با اتحادیه اروپا امضا کرد که آن کشور را قادر می سازد از تسهیلات تجاری و کمک‌های اقتصادی اتحادیه اروپا بهره برد. روسیه با انتقاد از این پیمان می گوید به خطر افتادن منافعش در منطقه پیامدهایی بدنبال خواهد داشت.