آخرین تحولات در اوکراین

09 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزير امور خارجه روسيه، ايالات متحده را به تشويق اوکراين برای مخالفت با مسکو و نزدیک شدن به اتحاديه اروپا متهم کرده است. اين در حالیست که با ادامه بحران اوکراين، روسيه با دور تازه ای از تحريم های احتمالی غرب رو به روست.