بحران در اکراین

11 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش از شهروندان روسیِ مقیم خارج به هر قیمتی دفاع خواهد کرد. درگیری سربازان اکراین با جدائی خواهان اکراینی طرفدار روسیه، سه شنبه از سر گرفته شد. آمریکا و متحدینش نیز می گویند، مسئول نهایی شدت گیری بحران در اکراین، روسیه است.