واکنش دبیرکل شورای اروپا به حضور نظامی روسیه در اوکراین

11 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبيرکل شورای اروپا می گويد: ادعاهای مربوط به حضور سربازان روس در خاک اوکراين در صورت صحت، نقض صريح و آشکار تماميت ارضی اوکراين تلقی می شود. و جمهوری اسلواکی به نشانه همبستگی با اتحاديه اروپا و در حمايت از اوکراين در مقابل روسيه، از امروز سه شنبه جريان گاز خود را به روی اوکراين گشود.