تحریم‌های اروپا علیه روسیه، برغم ادامه آتش‌بس در اوکراین

18 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوکراين امروز نيز به جز چند مورد پراکنده، روز نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت. کميسيون اروپايی می گويد، اعضای اتحاديه اروپا فردا چهارشنبه برای تصميم گيری در مورد اجرای تحريم های تازه عليه روسيه به دلیل دخالت در بحران اوکراين تشکيل جلسه می دهند.