طرح پروشنکو برای اعطای امتيازات ويژه به مناطق شرقی اوکراین

19 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پترو پروشنکو، رئيس جمهوری اوکراين امروز موافقت خود را با اعطای خودمختاری بيشتر به مناطق روس زبان شرق کشور اعلام کرد. آقای پروشنکو می گويد، برای اجتناب از جدايی مناطق شرقی از خاک اوکراين، با طرح لايحه ای از پارلمان این کشور می خواهد با دادن امتيازات ويژه به مناطق تحت کنترل جدايی طلبان موافقت کند.