اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه آغاز شد

21 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واشتگتن تحریم های شدیدتری علیه روسیه اِعمال می کند. بسته تحریمهای جدید اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه نیز از روز جمعه به اجرا در آمد. در همین حال ، دولت اکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در آن کشور ، زندانیان خود را مبادله کردند.