نزديکی بيشتر اوکراين به اتحاديه اروپا

05 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پترو پروشنکو، رئيس جمهوری اوکراين امروز اعلام کرد، نتيجۀ مقدماتی انتخابات پارلمانی تا کنون به نفع مواضع و ديدگاه های دولت او در جهت انجام اصلاحات دموکراتيک و نزديکی بيشتر به اتحاديه اروپا بوده است