رهبر جدایی‌طلبان شرق اوکراین سوگند یاد کرد

13 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری ایالت جدائی خواه دونتسک سوگند یاد کرد. استان جدائی طلب دونتسک در شرق اوکراین است، و الکساندر زاخاراچنکو در انتخابات روز یکشنبه به این سمت برگزیده شد.