رای اعتماد پارلمان اوکراین به هیأت جدید دولت

12 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان اوکراین روز سه شنبه به هیأت جدید دولت این کشور رای اعتماد داد و وزیران امورخارجه و دفاع در سمتهای خود باقی ماندند که نشان از عدم تغییر مواضع دولت در برابر جدایی خواهان شرق این کشور است.