نگاه آمريکا به گزينه نظامی برای پايان بحران اوکراين

13 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه نيويورک تايمز چاپ آمريکا، در مقاله ای می نویسد، واشنگتن درحال بازنگری خط مشی خود در ارتباط با تأمين جنگ افزار سنگين برای دولت اوکراين است.