تشدید درگیری ها در شرق اوکراین

14 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنبال مطرح شدن احتمال کمک نظامی آمريکا به دولت اوکراين برای مقابله با جدايی طلبان طرفدار روسيه در شرق آن کشور که به اعتقاد آمريکا و کی يف از سوی مسکو حمايت می شوند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گوید هنوز تغییری در استراتژی آمریکا بوجود نیامده است.