با آتش بس در شرق اوکراین موافقت شد

23 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا امیدوارست توافق جدید میان روسیه و اوکراین پایدار باشد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق مینسک را گامی مثبت و مهم خوانده اما میگوید مهمتر از آن اجرای آتش بس است. گزارش گیتا آرین