ادامه درگیری ها در اوکراین علی رغم توافق آتش بس

24 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالی که رهبران اروپا به دوام توافق آتش بس برای پایان دادن به بحران اوکراین امید بسته اند ،دستکم ۸ سرباز اوکراینی در درگیری با جدایی طلبان در شرق آن کشور کشته و ۳۴ تن زخمی شدند.